I have developed illustrations and animations for TRICENT, a Danish-based company that develops a file sharing tools for files and teams shared from Google workspace and Microsoft M365.
Jeg har udviklet illustrationer og animationer til TRICENT, en danskbaseret virksomhed der udvikler fildelingsværktøj for filer og teams delt fra Google workspace og Microsoft M365.
Back to Top