Seago Line, owned by A.P. Møller Mærsk is a shipping company that operates in the European and Mediterranean region. I have had the pleasure to make 12 illustration for the Seago Line company calender in 2018, and also 5 illustrutions for the company calender 2017.

Seago Line, ejet af A.P. Møller Mærsk er et rederi, der opererer i Europa og Middelhavsområdet. Jeg har haft fornøjelsen af at lave 12 illustrationer til Seago Line's firmakalender 2018, og 5 illustrationer til firmakalenderen 2017.
Back to Top