MYiNNERME is a mental health app based on child-focused cognitive behavioral therapy - developed by the Danish child psychologist Marie Ulstrup. I have made Illustrations, animations, UI Design and other graphic work for MYINNERME and the app.
MYiNNERME er en mental sundhedsapp baseret på børnefokuseret kognitiv adfærdsterapi – udviklet af den danske børnepsykolog Marie Ulstrup. Jeg har lavet Illustrationer, animationer og UI Design samt andet grafisk arbejde i forbindelse med MYINNERME og appen.
Back to Top